Xamarin Forms – Toolbar’y

Dzisiejszy temat będzie dosyć krótki i prosty, jednak bardzo przydatny podczas pisania aplikacji mobilnych. Chodzi o tzw. „toolbar’y”. W dalszej części wpisu pokażę jak je tworzyć i obsługiwać – myślę, że początkującym się przyda 🙂

Zanim zaczniemy…

Powinieneś zerknąć do mojego poprzedniego wpisu i pobrać przykładową aplikację, którą tam przedstawiłem. Oczywiście możesz obejść się również bez tego, jednak mając na uwadze to, że w tym wpisie będę opierał się na rzeczach, które zostały zrobione już wcześniej, (np. instalacja MVVMLight) dobrze byłoby, gdybyś jednak rzucił okiem. Wszystko gotowe? To zaczynajmy!

Co chcemy osiągnąć?

Końcowy efekt będzie wyglądał następująco w przypadku aplikacji przeznaczonej dla Androida i Windowsa(UWP):

Ot, zwykły toolbar. Podobne bardzo często pojawiają się w aplikacjach mobilnych. Jak umieścić go w naszej, przy użyciu Xamarin Forms’ów? To bardzo proste! 🙂

Dodajemy kod XAML

Na wstępie zaznaczę, że toolbary tworzymy dla każdej ze stron aplikacji osobno. Oznacza to, że możemy dla różnych stron zastosować różne elementy – co oczywiście jest bardzo pożądane. Dodajmy, więc dwa powyższe elementy poprzez XAML’a do strony MainPage w projekcie portable:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
       x:Class="FirstXamarinApp.View.Pages.MainPage">
  <ContentPage.ToolbarItems>
    <ToolbarItem Text="Item1" Icon="Refresh.png" Command="{Binding MenuItem1Command}"/>
    <ToolbarItem Text="Item2" Command="{Binding MenuItem2Command}"/>
  </ContentPage.ToolbarItems>
  <ContentPage.Content>
    <Label Text="To jest strona domowa!"/>
  </ContentPage.Content>
</ContentPage>

Wydaje mi się, że kod nie wymaga żadnego komentarza. Aby ikona elementu została poprawnie wyświetlona, należy ją dodać osobno do każdego z projektów. Odpowiednio:

 • UWP – do folderu głównego projektu
 • Android – do folderu Resources\drawable
 • iOS – do folderu Resources

Po wykonaniu tych czynności można przejść do ViewModelu naszego MainPage:

using GalaSoft.MvvmLight;
using GalaSoft.MvvmLight.Command;
using System.Windows.Input;

namespace FirstXamarinApp.ViewModel.Pages
{
  public class MainPageViewModel : ViewModelBase
  {
    public ICommand MenuItem1Command { get; set; }
    public ICommand MenuItem2Command { get; set; }
    public MainPageViewModel()
    {
      MenuItem1Command = new RelayCommand(MenuItem1Method);
      MenuItem2Command = new RelayCommand(MenuItem2Method);
    }
    private async void MenuItem1Method()
    {
      await App.Current.MainPage.DisplayAlert("Alert", "Wybrano element nr1!", "OK");
    }
    private async void MenuItem2Method()
    {
      await App.Current.MainPage.DisplayAlert("Alert", "Wybrano element nr2!", "OK");
    }
  }
}

Oczywiście przed tym wiążąc ViewModel z View… Bo w przykładzie, który pobrałeś tego nie zrobiłem…

using FirstXamarinApp.ViewModel.Pages;
using Xamarin.Forms;
using Xamarin.Forms.Xaml;

namespace FirstXamarinApp.View.Pages
{
  [XamlCompilation(XamlCompilationOptions.Compile)]
  public partial class MainPage : ContentPage
  {
    public MainPage()
    {
      InitializeComponent();
      MainPageViewModel vm = new MainPageViewModel();
      this.BindingContext = vm;
    }
  }
}

Po wykonaniu tych czynności po kliknięciu, na któryś z elementów powinien powitać Cię odpowiadający mu komunikat. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby umieścić w tych metodach jakiś inny, bardziej ambitny kod.

No i to byłoby na tyle. Temat krótki i bardzo przyjemny. Mam nadzieje, że powyższy kod komuś się przyda 🙂

1,009 total views, 1 views today

Jedno przemyślenie nt. „Xamarin Forms – Toolbar’y

 1. Pingback: dotnetomaniak.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.