Obsługa rejestru systemu Windows w C#

Dzisiejszy wpis poświęcę – tak jak wcześniej obiecałem zagadnieniu, jakim jest obsługa rejestru, przy użyciu języka C#. Nie przedłużając więc – do dzieła!

Czym właściwie jest rejestr?

Zanim przejdziemy do kodu, warto przypomnieć sobie, czym rejestr właściwie jest. Najprościej rzecz ujmując, jest to baza danych przechowującą m.in dane o konfiguracji systemu, urządzeń, oprogramowania. System odwołuje się do niego za każdym razem, kiedy takie dane są mu potrzebne. To w nim przechowywane są na przykład informacje o powiązaniach rozszerzeń plików z oprogramowaniem, czy też o tym, jakie oprogramowanie ma być uruchamiane wraz z systemem. Lista danych, które mieszczą się w tym miejscu, jest bardzo długa, a znajomość ich modyfikowania bywa bardzo pomocna. W końcu czasami możemy chcieć, żeby nasz program został wpisany np. do auto-startu 😉

Budowa rejestru

Rejestr systemu Windows ma postać hierarchicznej bazy danych. Znajduje się w nim pięć kluczy głównych:

 • HKEY_CLASSES_ROOT
 • HKEY_CURRENT_USER
 • HKEY_LOCAL_MACHINE
 • HKEY_USERS
 • HKEY_CURRENT_CONFIG

Każdy klucz(z wyjątkiem głównego) jest przypisany do dokładnie jednego nadrzędnego klucza. Każdy klucz może przechowywać dowolną ilość podkluczy i wartości. Wartości to elementy przechowujące dane, edytor rejestru pozwala na dodawanie ich sześciu typów:

 • Wartość ciągu (REG_SZ) – jest to prosty ciąg tekstowy, o stałej wartości.
 • Wartość binarna (REG_BINARY) – są to najzwyczajniej w świecie dane binarne.
 • Wartość DWORD (32-bitowa) – dane reprezentowane przez liczbę 32-bitową liczbę całkowitą.
 • Wartość QWORD (64-bitowa) – dane reprezentowane przez 64-bitową liczbę całkowitą.
 • Wartość ciągu wielokrotnego (REG_MULTI_SZ) – pozwala przechowywać kilka ciągów.
 • Wartość ciągu rozwijalnego (REG_EXPAND_SZ) – ciąg tekstowy o zmiennej długości.

Chociaż w sumie jest ich aż… jedenaście. Jeżeli kogoś interesują, takie szczegóły to odsyłam na stronę Microsoftu. Znajdziecie tam pełną listę typów, jak i więcej szczegółowych informacji dotyczących rejestru.

Jeżeli ktoś ma problemy ze zrozumieniem struktury rejestru, to może wyobrazić go sobie jako zbiór katalogów, bo w sumie takowy przypomina. Klucze można traktować jako foldery, a wartości jako pliki. Ot, prosta analogia, a jakże trafna 😉

Poruszanie się po rejestrze przy użyciu C#

Odczytywanie danych

Na początku zaznaczę może, że pracę z rejestrem umożliwia nam przestrzeń nazw Microsoft.Win32. Aby odczytać jakieś wartości z rejestru należy najpierw otworzyć docelowy klucz. Robi się to w taki sposób:

Jak widać na przykładzie powyższego kodu, za otwieranie klucza odpowiada metoda Registry.CurrentUser.OpenSubKey(subKey);. Otwiera ona podklucz w głównej gałęzi HKEY_CURRENT_USER. Do otwierania podkluczy innych gałęzi głównych musimy używać analogicznych metod:

Kolejne linijki kodu pobierają podklucze/nazwy właściwości danego klucza(oraz ich dane) i je wyświetlają. Wszystko realizowane jest bardzo prosto i czytelnie. To co chcemy z takimi danymi zrobić, zależy już tylko i wyłącznie od nas.

Zapisywanie i usuwanie danych, na przykładzie dodania programu do auto-startu

Zapisywanie i usuwanie danych jest również bardzo proste, bo realizuje się je przy pomocy kilku metod:

Jedyną rzeczą, na którą należy tutaj zwrócić uwagę, jest fakt, że klucz musi zostać otworzony w trybie umożliwiającym zapis. Odpowiada za to drugi parametr metody OpenSubKey();.

Znając te zasady, możemy z powodzeniem napisać kod, który doda naszą aplikację do auto-startu:

Usuwanie kluczy i właściwości przy użyciu samej nazwy

Czasami może zajść potrzeba (taka zaszła w moim programie), żeby usunąć jakiś klucz rejestru/właściwość przy użyciu samej jego nazwy. Do tego celu bardzo przydatne mogą okazać się funkcje, które udało mi się na potrzeby Cleanera napisać:

Ich użycie jest banalnie proste:

Gdzie keyName jest ścieżką do klucza rejestru, typu: „HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Blind Access”. Z kolei valueName nazwą właściwości. Funkcja GetMasterKeyName() z powodzeniem może służyć do pozyskiwania obiektu klucza głównego przy użyciu jego pełnej nazwy(string).

Jak widać obsługa rejestru, nie jest czymś trudnym. Przestrzegam jednak przed wprowadzaniem w nim pochopnych zmian – bo mogą unieruchomić komputer. Cóż, rejestr jest dosyć delikatnym tworem. Ode mnie to byłoby na tyle. Jak zwykle czekam na Wasze uwagi w komentarzach 🙂

1,190 total views, 0 views today