Pętle

Pętle w programowaniu pozwalają na wykonanie jakiejś części kodu dowolną ilość razy. Jest to bardzo przydatny mechanizm. Dzięki niemu kod jest krótszy i bardziej przejrzysty. Przykład? Gdybyśmy chcieli napisać program odliczający od 0 do 100, bylibyśmy zmuszeni do wstukania ponad 100 linijek kodu. Dzięki pętli zrobimy to samo przy użyciu zaledwie kilku, a to dopiero jedno z wielu zastosowań. Trzeba też zaznaczyć, że gdyby nie pętle wiele programów nie mogłoby w ogóle działać.

Pętla for

Pierwszym rodzajem pętli jaki zaprezentuję, będzie pętla for. Przykładowy kod, z jej zastosowaniem wygląda tak:

static void Main(string[] args)
    {
      for (int i = 1; i <= 100; i++)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }
      Console.ReadKey();
    }

Działanie powyższego kodu sprowadza się do odliczania od 1 do 100. Co oznaczają zapisy wewnątrz nawiasu po słówku „for”? Już wyjaśniam: int i = 1 to deklaracja zmiennej, na której będziemy operować, oraz przypisanie jej jakiejś wartości. i <= 100 to warunek kończący pętlę, pętla będzie wykonywała się tak długo jak wyrażanie, że „i” jest mniejsze lub równe 100, będzie prawdą(true). Kiedy i przyjmie wartość większą od 100 to wyrażenie i <= 100, nie będzie już prawdą i pętla się zakończy. Ostatnią rzeczą do wyjaśnienia jest i++, linijka ta za każdym powtórzeniem pętli dodaje do zmiennej i liczbę 1.

Pętla do… while

W języku c# mamy do dyspozycji też inny rodzaj pętli. Jest to pętla do… while. Można zapytać: Po co istnieje ta pętla skoro mamy do dyspozycji pętlę for? Generalnie chodzi o to, że w zależności od sytuacji, jednym razem łatwiejsza w użyciu może być pętla for, a innym razem pętla do… while.

To jakiej użyjemy zależy tylko i wyłącznie od nas. Przejdźmy więc do rzeczy. Kod, wykonujący to samo zadanie co wcześniej będzie wyglądał tak:

 static void Main(string[] args)
    {
      int i = 0;
      do
      {
        Console.WriteLine(i);
        ++i;
      } while (i <= 100);
      Console.ReadKey();
     }

Myślę, że kod nie wymaga jakiegoś większego tłumaczenia. Mamy tutaj kolejno deklarację zmiennej, dodawanie do niej liczby, oraz wyświetlanie jej na ekranie. W ostatniej linijce mamy warunek kończący pętlę – działa na identycznej zasadzie co ten w pętli for.

Pętla while

Pętla while jest bardzo podobna do pętli do…while. Jedyną różnicą jest to, że kod nie wykona się, ani razu jeżeli warunek pętli nie zostanie spełniony już na „wejściu”. W przypadku pętli do…while kod wykona się pomimo to jeden raz. Jest to jedyna różnica, pomiędzy tymi pętlami.

static void Main(string[] args)
    {
      int i = 0;
      while (i <= 100)
      {
        Console.WriteLine(i);
        i++;
      }
      Console.ReadKey();
    }

Pętla nieskończona

Czasami zachodzi potrzeba wykonywania jakiejś czynności nieskończoną ilość razy. Oczywiście dla pętli i to nie będzie problemem. Aby stworzyć pętlę nieskończoną, musimy zadbać aby warunek jej zakończenia nigdy nie zwrócił wartości „false”. W tym celu wystarczy zrobić coś takiego:

while(true)
{
//powtarzany blok instrukcji
}

Powyższa pętla, będzie wykonywała się w nieskończoność 😉

589 total views, 1 views today