Instrukcje warunkowe

Gdyby nie instrukcje warunkowe, wszystkie programy wykonywałyby się w ten sam sposób, bez względu na jakiekolwiek okoliczności. Nie istniałyby, żadne MENU. Instrukcje warunkowe, pozwalają na kierowanie wykonywaniem kodu programu, w zależności od różnych sytuacji. Przykład? Jeżeli chcemy, aby nasz kalkulator rozróżniał operacje dodawania i odejmowania, musimy właśnie użyć instrukcji warunkowej. Bez niej, albo ograniczymy się do jednego działania, albo do wszystkich naraz.

Warunek wielokrotnego wyboru switch… case

Pierwszym sposobem na dokonanie wyboru tego co ma się w naszym programie wykonać, w zależności od tego, czego potrzebuje użytkownik może być warunek wielokrotnego wyboru switch… case. Jego implementacja wygląda tak:

static void Main(string[] args)
{
      Console.WriteLine("Podaj liczbe z przedzialu 1-3");
      int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      switch (a)
      {
        case 1:
          Console.WriteLine("Wybrales 1!");
          break;
        case 2:
          Console.WriteLine("Wybrales 2!");
          break;
        case 3:
          Console.WriteLine("Wybrales 3!");
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Wpisales inna liczbe...");
          break;
      }
      Console.ReadKey();
}

Skopiuj ten kod do Visual Studio i sam sprawdź jak działa 😉

Jak zdążyłeś zauważyć, w zależności od tego jaką liczbę podasz wykona się konkretna instrukcja, zawarta pomiędzy case(warunek), a break. Jeżeli po case 1, nie byłoby break – kod wykonałby się, aż do wystąpienia tego słowa. To co znajduje się pod słowem default, wykona się zawsze, kiedy żaden z powyższych warunków nie zostanie spełniony.

Instrukcja warunkowa if… else

Innym sposobem na osiągnięcie tego samego co wyżej, jest instrukcja warunkowa if… else. Tak wygląda ten sam program z jej zastosowaniem:

static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Podaj liczbe z przedzialu 1-3");
      int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      if (a == 1)
        Console.WriteLine("Wybrales 1!");
      else if (a == 2)
        Console.WriteLine("Wybrales 2!");
      else if (a == 3)
        Console.WriteLine("Wybrales 3!");
      else
        Console.WriteLine("Wybrales inna liczbe...");
      Console.ReadKey();
    }

Jak widać, program sprawdza jaką zmienna a, ma wartość. Jeżeli jest ona równa 1,2 lub 3 to wykonają się odpowiadające tym liczbom instrukcje. Jeżeli warunek nie zostanie spełniony, wykona się kod zamieszczony pod słówkiem else. Przy czym należy zaznaczyć, że jeżeli instrukcji w bloku będzie więcej niż jedna, kod musi wyglądać tak:

if (a == 1)
{
   Console.WriteLine("Wybrales 1!");
   Console.WriteLine("A tu napiszemy cos jeszcze...");
}
else
{
//tutaj kod, który wykona się w przypadku nie spełnienia warunku
}

Różnica? Jak widać, jest nią zamykająca wszystko klamra.

Operatory

Operator to konstrukcja, która zwraca jakąś wartość… Jaśniej mówiąc. Operatorem jest to co postawiliśmy w linijce if (a == 1), a dokładniej są to znaki ==. Jak zapewne się już domyśliłeś, porównują one zmienną a z liczbą 1. Jeżeli a = 1, to jest to prawda. Skoro jest to prawda, to kod pod naszym if (a == 1), wykona się. Istnieją też inne operatory, te najczęściej używane to:

== – o którym była przed chwilą mowa, służy do porównywania wartości. Jeżeli wartości są równe, zwracana jest wartość true(prawda).

!= – negacja, najprościej rzecz ujmując dokładna odwrotność powyższego operatora.

> – znak większości, sprawdza czy coś jest jest większe od czegoś innego.

< – znak mniejszości, sprawdza czy coś jest mniejsze od czegoś innego.

<= – większe lub równe, oraz >= – mniejsze lub równe

Powyższych operatorów używa się analogicznie, do powyższego ==. Zresztą… pobaw się sam 😉 Najlepiej na początek, potestuj ich działanie porównując różnie liczby. Oczywiście warunki można stosować też w przypadku zmiennych innego typu, czyli można porównywać np. dwa ciągi tekstu, czy też znaki. Przykład porównania wprowadzonego tekstu z innym? Oto i on:

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Napisz 'cos'!");
  string text = Console.ReadLine();
  if (text == "cos")
    Console.WriteLine("Napisales cos!");
   else
     Console.WriteLine("Napisales inny wyraz niz 'cos'");
   Console.ReadKey();
}

Jeżeli chodzi o warunki to chyba byłoby na tyle 😉

744 total views, 1 views today